Entradas

19. VÍDEO FINAL

  Avui, realitzam un vídeo final per explicar-vos tota la informació de la nostra empresa i molts més detalls per poder començar a posar a la venta el nostre producte! VÍDEO YOUTUBE

18. CAMPANYA DE PROMOCIÓ

  Per donar-nos a conèixer més damunt la nostra empresa ens anunciam per un parell de xarxes socials que avui ens donam d'alta. Utilitzarem l'Instagram (@aircase.coop.oficial) i el TikTok (_aircase_). Campanya de promoció

17. CATÀLEG DE PRODUCTES

Imagen
  El nostre producte segueix en peu!! Avui llançam el nostre catàleg de productes perquè tothom pugui veure tot el que oferim, el preu del producte, les promocions, els serveis... estarà penjat al nostre compte d'Instagram: @aircase.coop.oficial i també repartit als comerços de la zona.

16. FINANCES I PLA ECONÒMIC

  Per saber si el nostre producte és viable econòmicament o no, avui hem hagut de determinar-ho pensant les despeses que tendríem i els ingressos. Finances i pla econòmic

15. ODS

  Avui hem tornat a treballar un poc més tots els ODS com a principi de curs per donar-los a conèixer una mica més i saber com amb el nostre producte innovador minimitzarem el seu impacte negatiu i com es maximitzarà el seu impacte positiu. ODS

14. EL MODEL DE NEGOCI

  Avui realitzam un model de negoci de l'empresa Air Case, on es posaran 9 blocs que recullen tots els components que formen part d'un model de negoci (segments de clients, proposta de valors, canals, relació amb els clients, fonts d'ingressos, recursos claus, activitats claus, associacions claus i estructura de costos. Model

13. COMPETÈNCIA I DIFERENCIACIÓ

  Ja sabem que quan crees una empresa tens competències sobre el producte que fabriques, per tant, avui cream un document perquè la nostra empresa ho faci millor que les altres i per analitzar la nostra competència per veure què fan bé, en què destaquen i què es pot millorar. Competències i diferenciació